Show simple item record

dc.contributor.authorHarboe, Leif
dc.date.accessioned2006-06-20T10:27:30Z
dc.date.available2006-06-20T10:27:30Z
dc.date.issued2004eng
dc.identifier.isbn82-8088-401-7 (electronic version)eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/1320
dc.description.abstractHovedoppgaven tar for seg elever på grunnkurs som bruker elektroniske læringsplattform på en videregående skole i Rogaland i perioden august 2003 til juni 2004. Elevene har hatt ca 20% mindre undervisning i faget norsk enn normalt, og læringsplattformen har ”erstattet” timene som har falt vekk. Målet med oppgaven har vært å belyse deres læringserfaringer med dette verktøyet og da spesielt i faget norsk. Metoden som har vært brukt er kvalitative forskningsintervju, men jeg trekker også i noen grad på skriftlig materiale som nettbaserte diskusjonsgrupper og spørreundersøkelser. Elevene som er intervjuet, bruker læringsplattformen på forskjellige måter, og de ser i ulik grad læringsplattformen som alternative muligheter for å organisere sin egen læring på, for eksempel i retning av det jeg i denne teksten har kalt for ”asynkron læring”. Undersøkelsen avdekker uklare ”kontrakter” mellom lærer og elev, det vil si at det ikke har vært avklart tydelig nok muligheter og forventinger om hvordan læringsplattformen skal brukes, f. eks. i forhold til veiledning. En mulig konklusjon på dette bør være at skoler som tar læringsplattformer i bruk, bør tenke igjennom i hvilken grad og på hvilken måte bruk av læringsplattform kan virke transformerende på måten å organisere undervisningen på, f. eks. i forhold til kommunikasjon og i forhold til tilrettelegging av lærestoff, og at en bør være eksplisitt på dette i forhold til aktørene.no_NO
dc.format.extent1620727 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.title"Jeg er glad i skolebenken jeg". Om grunnkurselevers bruk av elektroniske læringsplattformer i faget norsknob
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record