• Forskjeller i utdanningsnivå blant innvandrere i Norge 

      Aarseth, Ragnhild Brevig (Master thesis, 2008)
      Gjennom denne empiriske analysen gjør jeg rede for forskjeller i utdanningsnivå blant innvandrerbefolkningen i Norge, og sammenligner disse forskjellene med utdanningsnivå hos de uten innvandrerbakgrunn. Det blir også ...