• Prestasjonslønn og kjønn 

      Berntsen, Vegar (Master thesis, 2012-06-01)
      Denne oppgaven ser på sammenhengen mellom prestasjonslønn, innsats og kjønn. Nærmere bestemt så er vi interessert i å studere hvorvidt en prestasjonslønnreform vil medføre økt innsats blant de sysselsatte i en bedrift. Vi ...