• Norsk film - En investors perspektiv 

      Bertelsen, Marte (Master thesis, 2009)
      Norge er et lite kultur- og språkområde, og uten støttesystemet til norsk film ville det ikke blitt produsert mye film. Men staten støtter ikke bare film i form av penger, den har også satt klare kulturpolitiske mål for ...