• Den vitenskapelige realisme og anti-realismen: en remis? 

      Haakonsen, Steffen (Master thesis, 2017-06-22)
      Debatten mellom vitenskapelig realisme og anti-realismen har i den siste tiden ikke vist noen tegn til å bevege seg fremover. Hos realistene ser vi at det fremdeles refereres tilbake til Grover Maxwell og Karl Popper når ...