• Bevissthet 

      Hansen, Mette Kristine (Journal article; Peer reviewed, 2020)
      Denne artikkelen tar for seg noen av de viktigste problemstillingene som har vært debattert innen bevissthetsfilosofien de siste 25 årene. I første del omtales ulike former for bevissthet, og ulike måter å definere bevissthet. ...