• Dannelse i kontekst? ELE-tradisjonen i endring 

      Kolflaath, Eivind; Johnsen, Kåre Odd; Lavik, Trygve; Karlsen, Gunnar; Rørstadbotten, Gro; Reiersgaard, Anders; Lohne, Eilert Jan; Rokstad, Konrad (Institutt for filosofi og førstesemesterstudiers skriftserie, Book, 2010)