• Om metaforens virkning. Et kantiansk bidrag 

      Lavik, Trygve (Peer reviewed; Journal article, 2004)
      Den første delen av denne artikkelen presenterer et av de mest sentrale temaene innenfor filosofiens behandling av metaforen i nyere tid, nemlig spørsmålet om hvorvidt metaforen er et semantisk eller pragmatisk fenomen. I ...