• Fra greske tragedier til eksistensfilosofi 

      Lieungh, Erik Myking (Master thesis, 2008-07-02)
      Hvilke valg tar man i møte med tragediene i livet? Denne avhandlingen forsøker å vise hvordan håndtering av lidelse avhenger av menneskets ontologiske forståelsen av tragediens natur. Moderne eksistensfilosofer har ulike ...