Show simple item record

dc.contributor.authorBarman, Sunniva
dc.contributor.authorEkerholt, Katrine
dc.date.accessioned2006-06-26T07:21:04Z
dc.date.available2006-06-26T07:21:04Z
dc.date.issued2004eng
dc.identifier.isbn82-8088-397-5 (electronic version)eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/1460
dc.description.abstractEmotion work is defined as the process of regulating both feelings and expressions for organizational goals. The majority of the studies on emotion work have been conducted in the context of employee-customer relationships. The aim of the present study is to investigate to what extent leaders and subordinates suppress, exaggerate and fake emotions when interacting with one another. The data was collected with semi-structured, in depth interviews of six leaders and six subordinates. Both leaders and subordinates reported to experience a lot of emotions during their interactions. All the subjects described suppressing negative emotions and exaggerating or faking positive ones. Their motives for regulating emotions were placed into four distinct categories: (1) obeying emotional display rules, (2) using emotions strategically with intentions of reaching a specific goal, (3) improving the work environment, and (4) avoiding the discomfort associated with the expression of inner emotions. The leaders used all of these explanations to justify their behaviours. The subordinates only explained their emotion regulation as means of obtaining specific goals. All subordinates, but only one leader, reported that the discrepancy between experienced and expressed emotions had negative influences on job satisfaction, work performance, health, or an increased tendency towards withdrawal behaviour. The data suggests that further research on emotion regulation in this relationship between leaders and subordinates is important.en_US
dc.description.abstractEmosjonsarbeid defineres som prosessen å regulere emosjonsopplevelser og emosjonsuttrykk på arbeidsplassen for å nå bedriftens mål. Forskning på emosjonsarbeid har hatt fokus på relasjonen mellom ansatte og kunder. Hensikten med den foreliggende studien var å undersøke emosjoner og emosjonsregulering i relasjonen mellom leder og underordnet. Dette ble belyst gjennom semistrukturerte dybdeintervjuer av seks ledere og seks underordnete. I studien fremkom det at både ledere og underordnete opplever en rekke emosjoner i relasjonen til hverandre. Alle informantene rapporterte at de undertrykker negative emosjoner og overdriver eller simulerer positive emosjoner i samhandling med hverandre. Lederne ga fire ulike grunner for å regulere emosjoner: (1) de følger emosjonelle fremvisningsregler, (2) det er en strategi for å oppnå noe fra de underordnete, (3) de ønsker å ta hensyn til arbeidsmiljøet, samt at de (4) frykter for ubehag forbundet med å uttrykke emosjoner. De underordnete rapporterte at de kun regulerte emosjoner strategisk for å oppnå noe konkret. Alle de underordnete, men bare en av lederne opplevde at uoverensstemmelse mellom opplevd og uttrykt emosjon, påvirket dem negativt. De beskrev negative konsekvenser for jobbtilfredshet, helse og jobbprestasjoner samt økt tilbaketrekningsatferd. Dataene indikerer at emosjoner er viktige i relasjonen mellom ledere og underordnet og at dette bør få fokus videre forskning.no_NO
dc.format.extent336716 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleEmosjonsregulering i relasjonen mellom leder og underordnet: en kvalitativ studienob
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Sosial- og arbeidspsykologi: 263nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record