Show simple item record

dc.contributor.authorSeverinsen, Kari
dc.contributor.authorHøstmælingen, Andreas Teisner
dc.date.accessioned2006-06-26T07:31:06Z
dc.date.available2006-06-26T07:31:06Z
dc.date.issued2004eng
dc.identifier.isbn82-8088-356-8 (electronic version)eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/1461
dc.description.abstractWithin the last three decades, the topic of whistleblowing at the workplace has attained growing attention in the media and public debate, and in organizational psychology as well. The present study was undertaken with the purpose of contributing to the field’s general base of knowledge. The study was based on a survey with 478 participants, of whom 154 had been involved in the act of whistleblowing. A number of areas related to whistleblowing were examined. The results demonstrated that the participants in general had positive attitudes to whistleblowing. We also found that the average whistleblower is a middle-aged, extroverted person who often has been working for the organization over a longer period of time, and possesses a leader position in the organization. He or she usually blows the whistle about negative acts that involves interpersonal issues such as illegitimate work performance and incompetent destructive leadership style that affect others. Commonly, the Norwegian whistleblower is met by positive reactions from the organisation. Methodological strengths and limitations of the study are discussed.en_US
dc.description.abstractVarsling er et tema som i de senere år har fått økt oppmerksomhet i media og samfunnsdebatt, og etter hvert også innenfor organisasjonspsykologi. Den foreliggende rapporten er skrevet som et bidrag til å utvide kunnskapen innenfor området. Rapporten baserer seg på en spørreskjemaundersøkelse med 478 respondenter, hvorav 154 rapporterer at de har påtatt seg rollen som varslere (whistleblowers). En rekke problemstillinger ble undersøkt. Resultatene viste at respondentene hovedsakelig har positive holdninger til varsling. Vi fant at også at gjennomsnittsvarsleren er en middelaldrende, ekstrovert person, som har lang fartstid i organisasjonen, og som innehar en lederposisjon. Det varsles mest om forseelser som rammer mellommenneskelige hensyn, for eksempel kritikkverdig arbeidsinnsats og inkompetent, destruktiv ledelse som rammer andre. Den norske varsleren blir som oftest møtt med positive reaksjoner fra organisasjonen. Metodologiske styrker og svakheter ved undersøkelsen blir diskutert.no_NO
dc.format.extent1982496 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleSladrehank skal selv ha bank? Whistleblowing i en norsk bykommunenob
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Sosial- og arbeidspsykologi: 263nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record