Show simple item record

dc.contributor.authorSandnes, Mereteeng
dc.date.accessioned2006-07-04T13:00:37Z
dc.date.available2006-07-04T13:00:37Z
dc.date.issued2004eng
dc.identifier.isbn82-8088-384-3 (electronic version)
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/1501
dc.description.abstractMålet med oppgaven har vært å undersøke hvordan personfokuseringen har utviklet seg i norsk og svensk presse fra begynnelsen av 1950-tallet og fram til slutten av 1990-tallet. I tillegg har det blitt undersøkt hvordan den journalistiske eliteorienteringen, konfliktorienteringen og forholdet mellom abonnements og løssalgspressen har utviklet seg i tilsvarende periode. Oppgavens teoretiske tilnærming har forsøkt å belyse det journalistiske vinklingspresset, og da i særskilt grad utviklingen av personfokuseringen i norsk og svensk presse. I denne sammenheng har offentlige forfallsteorier, sammen med teorier som konsentrerer seg om konsekvensene av innføringen av fjernsynet vært relevante. I tillegg har retninger som henter sitt utgangspunkt fra valgkampens aktører blitt vektlagt. For å besvare oppgavens problemstilling har jeg foretatt en innholdsanalyse av utvalgte aviser. Verdens Gang, Dagbladet og Aftenposten representerer kildene for analysen av den norske pressens dekning av valgkampene i 1953, 1977 og 1997. Expressen, Aftonbladet og Dagens Nyheter representerer kildene for den svenske pressens dekning av valgkampene i 1956, 1979 og 1998. Analysens empiriske resulter har avdekket økende personfokusering i både de norske og svenske avisene. Mens elitefokuseringen har økt i de norske avisene gjennom hele den undersøkte tidsperioden, har eliteorienteringen i de svenske avisene økt mellom 1950- og 1970-tallet og vært uendret mellom de siste valgkampperiodene. Den journalistiske konfliktfokuseringen har vært økende mellom undersøkelsens første valgkampperioder, og avtagende i de norske avisene og uendret i de svenske avisene mellom 1970- og 1990-tallet. Analysen avdekker også at abonnementsavisene og løssalgsvisene har nærmet seg hverandres journalistiske innhold. Oppgavens empiriske resultater har avdekket at pressens dekning av de politiske valgkampene har vært preget av et markant og økende fokus på de politiske kandidatene, og et tilsvarende mindre fokus på de politiske sakene. Dette indikerer at pressens informasjonsfunksjon har endret seg i den undersøkte tidsperioden.no_NO
dc.format.extent1128775 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleDet personlige vinklingspress - En innholdsanalyse av norske og svenske avisers dekning av politiske valgkamper i tidsrommet 1953-1998nob
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Sammenlignende politikk: 241nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record