Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBlindheim, Sverre Voje
dc.date.accessioned2017-01-19T10:33:33Z
dc.date.available2017-01-19T10:33:33Z
dc.date.issued2016-11-30
dc.date.submitted2016-11-30eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/15468
dc.description.abstractI denne masteravhandlingen har jeg presentert og analysert fysikalisme med det mål å finne en formulering som er både nødvendig og tilstrekkelig, slik at den uttrykker minimal fysikalisme. Jeg ender opp med en formulering basert på relasjoner og jeg formulerer spesifikt 3 versjoner av denne relasjonen; Nomologisk Superveniens, Logisk Superveniens og Metafysisk superveniens. Etter dette blir zombie-argumentet presentert, eksplisert og analysert. Ved dette punktet i avhandlingen presenteres også et rammeverk for tenkelighet, basert på David Chalmers Does Conceivability Entail Possibility". Dette gir oss begrepene prima facie og ideell tenkelighet, positiv og negativ tenkelighet, samt primær og sekundær tenkelighet. Det siste kapittelet i denne avhandlingen består av dette rammeverket implementert på tre sentrale spørsmål som zombie-argumentet stiller. Jeg viser i denne analysen at en zombie-verden er primært tenkelig, men ikke sekundært tenkelig. Dette betyr at argumentet suksessfullt kan vise at Logisk Superveniens er falsk, men ikke at Nomologisk eller Metafysisk Superveniens er falskt, Til slutt argumenterer jeg for at Logisk Superveniens ikke er uttrykk for en minimal fysikalisme da den ikke er nødvendig. Det samme gjelder Nomologisk Superveniens da denne ikke er tilstrekkelig. Vi ender derfor opp med å konkludere at Metafysisk Superveniens er uttrykk for minimal fysikalisme, samt at hvis vi holder en slik formulering, så er ikke zombie-argumentet vellykket.en_US
dc.description.abstractIn this master thesis I present and analyse physicalism with the goal to formulate a definition of physicalism which is both necessary and adequate, so that it expresses a minimal physicalism. I end up with a formulation based on relations, and specifically i formulate three versions of this relationship; namely Nomological Supervenience, Logical Supervenience and Metaphysical Supervenience. After this the infamous zombie-argument is presented, explicated and analyzed. At this time in the thesis i present a framework for analyzing conceivability, which is based on David Chalmers Does Conceivability Entail Possibility". This gives us the concepts of prima facie vs ideal conceivability, positive and negative conceivability, and lastly primary and secondary conceivability. The last chapter in this thesis consist of an implementation of this framework upon three central questions posed by the zombie-argument. I show in this conceivability analysis that a zombie world is primary conceivable but not secondary conceivable. This in turn leaves me to grant that the zombie- argument i successful in showing that Logical Supervenience is false, but not that Nomological or Metaphysical supervenience is false. Lastly i argue that Logical Supervenience is not a necessary formulation of physicalism, and hence not an expression for minimal physicalism. The same goes for Nomological Supervenience as that formulation is not adequate, and we end up concluding that Metaphysical Supervenience is an expression of minimal physicalism. This way I show that the zombie-argument is not successful in showing that minimal physicalism is false.en_US
dc.format.extent343390 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectFysikalismeeng
dc.subjectZombie-argumenteteng
dc.subjectDavid Chalmerseng
dc.subjectDaniel Stoljareng
dc.titleViser zombie-argumentet at fysikalisme er en inadekvat teori? Does the zombieargument show that physicalism is inadequate?eng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster i Filosofi
dc.description.localcodeMAHF-FILO
dc.description.localcodeFILO350
dc.subject.nus713505eng
fs.subjectcodeFILO350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel