Show simple item record

dc.contributor.authorStyka, Emilia
dc.contributor.authorWeldesilassie, Asmeret Ghebrelul
dc.date.accessioned2017-02-10T14:11:09Z
dc.date.available2017-02-10T14:11:09Z
dc.date.issued2017-01-05
dc.date.submitted2017-01-05eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/15521
dc.description.abstractThe purpose of this study was to examine the possible association between leadership styles and attitudes toward cultural diversity in the workplace. Data was collected through an interactive training program which aims to measure four leadership styles. The training program is based on The Leadership in Diverse Organizations (LIDO) model. The LIDO model, which is based on Berry’s (1990) acculturation theory, describes leadership along two dimensions: (1) to what extent a leader emphasizes employees’ different cultural backgrounds and life experience, and (2) to what extent a leader facilitates contact between employees with different cultural backgrounds. We tested this model by using an exploratory factor analysis. Further, the study examined possible correlation between two leadership dimensions and perceived benefits and threats of cultural diversity in the workplace. The different dimensions of perceived benefits and threats were measured by Benefits and Threats of Diversity Scale (BTDS). In the first part of the study our sample consisted of 377 respondents. In the second part of the study a sample of 84 respondents which constitutes leaders (N = 41) and non-leaders (N = 43) was used. Our factor analysis indicated the presence of two dimensions of leadership: (1) to what extent a leader emphasizes pressure to conform and keeping different ethnic groups in the workplace separated (assimilation/separation), and (2) to what extent a leader uses the resources in cultural diversity (laissez-faire vs. diversity management). The first leadership dimension was significantly and positively associated with realistic threat, intergroup anxiety and productivity loss. The second leadership dimension was significantly and negatively associated with understanding of diverse groups. Our findings suggest that there is an association between leadership styles and attitudes towards cultural diversity in the workplace.en_US
dc.description.abstractFormålet med denne studien var å undersøke mulige sammenhenger mellom lederstiler og holdninger til kulturelt mangfold på arbeidsplassen. Dataene ble samlet inn ved hjelp av et interaktivt treningsprogram, basert på Leadership in Diverse Organization (LIDO) modellen, som har tatt sikte på å måle fire lederstiler. LIDO-modellen, som er basert på akkulturasjonsteorien til Berry (1990), beskriver ledelse langs to dimensjoner: (1) i hvilken grad en leder er opptatt av om ansatte har ulik kulturell bakgrunn og livserfaring, og (2) i hvor stor grad en leder legger til rette for kontakt mellom ansatte fra forskjellige kulturer. Denne modellen ble undersøkt ved hjelp av en eksplorerende faktoranalyse. Videre undersøkte studien mulige korrelasjoner mellom to ledelsesdimensjoner og oppfattet fordeler eller trusler ved kulturelt mangfold på arbeidsplassen. De ulike dimensjonene av oppfattet fordeler og trusler ble målt ved hjelp av Benefits and Threats of Diversity Scale (BTDS). Utvalget som ble brukt i den første delen av studien besto av 377 respondenter. For korrelasjonsanalysen ble det brukt et utvalg på 84 respondenter som besto av ledere (N = 41) og ikke-ledere (N = 43). Faktoranalysen identifiserte to dimensjoner av ledelse: (1) i hvilken grad en leder er opptatt av konformitetspress og det å skille grupper med ulik etnisk bakgrunn (assimilasjon/separasjon), og (2) i hvilken grad en leder er opptatt av å bruke ressursene i kulturelt mangfold (laissez-faire vs. mangfoldsledelse). Den første ledelsesdimensjonen var signifikant og positivt relatert til realistisk trussel, mellomgruppe angst og produktivitetstap, mens den andre ledelsesdimensjonen var signifikant og negativt relatert til det å forstå mangfoldige grupper i samfunnet. Resultatene tyder dermed på at det finnes en sammenheng mellom lederstiler og holdninger til kulturelt mangfold på arbeidsplassen.en_US
dc.format.extent899738 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectdiversity leadershipeng
dc.subjectattitudeseng
dc.subjectmulticultural workplaceeng
dc.subjectacculturationeng
dc.subjectThe LIDO modeleng
dc.subjectThe Leadership in Diverse Organizations modeleng
dc.subjectBenefits and Threats of Diversity Scale (BTDS)eng
dc.subjectlaissez-faireeng
dc.subjectleadership styleeng
dc.subjectconformityeng
dc.subjectdiversity managementeng
dc.subjectholdningernor
dc.subjectflerkulturell arbeidsplassnor
dc.subjectakkulturasjonnor
dc.subjectmangfoldsledelsenor
dc.subjectLIDO-modellennor
dc.subjectledelsesstilnor
dc.subjectkonformitetnor
dc.titleLedelse på flerkulturelle arbeidsplassereng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster i Psykologi
dc.description.localcodeMAPSYK330
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.subject.nus736999eng
fs.subjectcodeMAPSYK330


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record