Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStavland, Liv Berit Ravneid
dc.date.accessioned2017-02-10T14:42:35Z
dc.date.available2017-02-10T14:42:35Z
dc.date.issued2016-11-14
dc.date.submitted2016-11-14eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/15523
dc.description.abstractThis master thesis investigates a teacher's support in a time condensed basic educational programme for adults who are about to learn Norwegian as a second or other language. The research question is: What characterize a teacher's understanding of the educational context and participants in a time condensed basic educational programme for adults, and how does this frame of understanding feature the teacher's scaffolding in mathematics? To answer this research question I have conducted a qualitative case-study in a mathematics classroom at an adult educational center. The unit of analysis is a mathematics teacher understood as person-in-practice-in-person (Lerman, 2000). The empirical material is produced through audio and video observation of the teacher's whole class conversation, an interview with the teacher, and field notes. The transcribed material is analyzed and discussed through an optical lens consistent of scaffolding (Smit et al., 2013), teaching dilemmas in a second language context (Adler, 2001), and teacher awareness (Mason, 1998). This study shows that the teacher's understanding embraces factors like school background, learning strategies, reading, writing, motivation, and trauma, but that his understanding is limited by the fact that the teacher and the participants don't have in common a mutual language. A common used teaching strategy in this classroom is modeling of both reading and problem solving strategies in text based tasks, and modeling of mathematical symbolic language in procedure tasks. The teacher's choice of teaching strategies or response seems to be linked to the teaching dilemmas of codeswitching, mediation, transparency (Adler, 2001), and time. I argue that the teacher's awareness (Mason, 1998) is of significance to the support given (Bakker et al, 2015, Smit, 2013), and that educational programmes for teachers of adult basic education should consist not only of Norwegian as a second language, but also of how to support language learning in the subject area.en_US
dc.description.abstractDette masterprosjektet undersøker en lærers tilrettelegging i matematikk i et komprimert grunnskoleløp for voksne minortetsspråklige som er i ferd med å lære norsk. Problemstillingen er Hva kjennetegner en lærers forståelse av undervisningskontekst og deltakere i et komprimert grunnskoleløp for voksne minoritetsspråklige, og hvordan preger denne forståelsesrammen lærerens scaffolding i matematikk? For å svare på denne problemstillingen har jeg gjennomført en kvalitativ case-studie i et matematikklasserom ved et voksenopplæringssenter. Analyseenheten er en matematikklærer forstått som person-in-practice-in-person (Lerman, 2000). Det empiriske materialet er produsert gjennom audio- og videoobservasjon av lærers helklassesamtaler, intervju med matematikklæreren og feltnotater. Det transkriberte materialet er analysert og diskutert gjennom en teoretisk optikk bestående av scaffolding (Smit et al., 2013), undervisningsdilemma i en andrespråkskontekst (Adler, 2001) og lærers bevissthet (Mason, 1998). Studien viser at lærers forståelse favner om faktorer som skolebakgrunn, læringsstrategier, lesing og skriving, motivasjon og traumer, men at forståelsen er begrenset av at deltakerne og lærerne ikke har et felles språk som alle behersker godt. En mye brukt undervisningsstrategi i dette klasserommet er modellering av både lese- og problemløsningsstrategier i tekstoppgaver og av skriving på matematisk symbolspråk i prosedyreoppgaver. Lærerens valg av undervisningsstrategier eller respons ser ut til å være knyttet til undervisningsdilemmaene kodeveksling, mediering, transparens (Adler, 2001) og tid. Jeg argumenterer for at lærers bevissthet (Mason, 1998) er av betydning for den støtten som blir gitt (Bakker et al., 2015, Smit, 2013), og at etter- og videreutdanningstilbud for lærere i grunnskoleopplæring ikke bare bør favne om norsk som andrespråk, men også om hvordan støtte språklæring i fag.en_US
dc.format.extent1074917 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectundervisning
dc.subjectmatematikk
dc.subjectvoksenpedagogikk
dc.subjectvoksenopplæring
dc.subjectminoritetsspråklige elever
dc.subjectminoritetsspråklige
dc.subjectteaching
dc.subjectlearning
dc.subjectsecond Language
dc.subjectforeign languages
dc.subjectadult education
dc.subjectmathematics
dc.subjectmatematikkundervisningeng
dc.subjectandrespråkeng
dc.subjectvoksnes læringeng
dc.subjectscaffoldingeng
dc.subjectfag- og språkintegrert læring og undervisningeng
dc.subjectmodellering av lesing og skriving i matematikkeng
dc.titleMatematikkundervisning i en andrespråkskontekst- bevissthet og dilemma. En kvalitativ undersøkelse av en lærers scaffolding i et komprimert grunnskoleløp for minoritetsspråklige voksneeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster i Pedagogikk, IKT-basert
dc.description.localcodePED396
dc.description.localcodeMAPS-PEDIK
dc.subject.nus724112eng
fs.subjectcodePED396


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel