• Framveksten av pseudokoordinasjon med drive 

   Kinn, Torodd (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Pseudokoordinasjon med drive som førsteverb, drive og V, er ein særnorsk ut-trykksmåte for kursivt aspekt. Artikkelen tek utgangspunkt i ein eksisterande hypotese om opphavet til konstruksjonen. I ei diakron undersøking ...
  • Merknadar til bokmeldinga av Mønster (NSH I) 

   Sandøy, Helge; Conzett, Philipp; Kristoffersen, Gjert; Nesse, Agnete (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Denne artikkelen er svar på omtalen Sverre Stausland Johnsen hadde av boka Mønster (NSH I) i NLT 1-2019. Redaktørane og forfattarane noterer seg nokre feil som Johnsen påviser, men omtalen inneheld mange galne påstandar, ...