Show simple item record

dc.contributor.authorVingsnes, Trine Hunskåren_US
dc.date.accessioned2017-05-15T15:29:27Z
dc.date.available2017-05-15T15:29:27Z
dc.date.issued2016-05-24
dc.date.submitted2016-05-24eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/15850
dc.description.abstractBakgrunn: Førde sentralsjukehus har gjort forbedringstiltak i akuttmottaket ved å innføre systematisk hastegradvurdering (triage) i 2010 og rutine med fremskutt bakvakt innen 30 minutter i 2013, «30-minuttersregelen». Tiltakene er ikke evaluert utover å følge gjennomsnittlig oppholdstid. Hensikt: Evaluering etter innføring av 30-minuttersregelen i 2013 med hensyn på utvikling i oppholdstid, måloppnåelse for triage og legeoppmøter samt tidsbruk til oppstart antibiotika for pasienter med sepsis (blodforgiftning). Utforske om innføring av «30-minuttersregelen» kan ha påvirket gjennomføringen av triage. Materiale og metode: Data for 12.513 pasientforløp er brukt til å se på utvikling i oppholdstid. Manuell registrering av 211 pasientforløp i 2015 har vært brukt for å se på utførelse av triage og legeoppmøter. For pasienter med sepsis i samme periode er det sett på tidsbruk til oppstart antibiotika. Det er gjennomført fokusgruppeintervjuer med helsepersonell for å innhente erfaringer. Resultat: Oppholdstid i akuttmottaket gikk ned etter innføringen av «30-minuttersregelen». Måloppnåelse for triage innen 10 minutter i registreringsperioden var 58%. Måloppnåelse for legeoppmøte etter triage for pasientene med nest høyeste hastegrad var 47%, for øvrige pasientgrupper høyere. Måloppnåelse for 30-minuttersregelen var 65%. Tidsbruk til oppstart antibiotika var gjennomsnittlig 42 min., men varierer. Data fra fokusgruppeintervjuer kan tyde på at 30-minuttersregelen har hatt utilsiktede effekter på triage. Konklusjon: Utviklingen i oppholdstider tyder på at akuttmottaket ble mer effektivt etter innføring av «30-minuttersregelen» i 2013. Evalueringen viser forbedringsområder for triage og legeoppmøte etter triage, særlig for pasienter med nest høyeste hastegrad. Funnene indikerer at 30-minuttersregelen kan ha påvirket gjennomføringen av triage, og dette drøftes opp mot teori.en_US
dc.format.extent1469481 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectakukttmottakeng
dc.subjecttriageeng
dc.subjectlegekompetanseeng
dc.subjectkompleksiteteng
dc.subjectulykkesteorieng
dc.titleHastergradsvurdering (triage) og legekompetanse i akuttmottaken_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.localcodeHELVID650
dc.description.localcodeMATF-HEVID
dc.subject.nus761901eng
fs.subjectcodeHELVID650


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record