Show simple item record

dc.contributor.authorBakke, Bente Cathrine
dc.date.accessioned2017-05-18T12:25:56Z
dc.date.available2017-05-18T12:25:56Z
dc.date.issued2008-07-24
dc.date.submitted2008-07-24eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/15873
dc.description.abstractMed Program for Digital Kompetanse 2004 -2008 og den nye skolereformen Kunnskapsløftet, har myndighetene gitt digital kompetanse en sentral plass i grunnopplæringen. Digital kompetanse er et begrep som er kommet for å bli. For å utvikle elevenes digitale kompetanse er det helt grunnleggende at lærerne innehar digital kompetanse. Læreres digitale kompetanse er dessuten en nøkkelfaktor for pedagogisk bruk av IKT i læringsarbeidet. Jeg har i dette prosjektet derfor vært interessert i å finne ut hvordan det står til med læreres digitale kompetanse. Med utgangspunkt i Hop skole og et sosiokulturelt perspektiv på læring, har jeg forsøkt å forstå hvordan lærere tilnærmer seg IKT og dermed deres læreprosess og kompetanseutvikling i forhold til IKT. Min hovedproblemstilling har vært: Hvordan tilnærmer lærere seg IKT? Det er ved å se på hvordan lærere deltar i praksisfellesskap vi kan forstå læreprosessen, fordi det er gjennom deltakelse i praksisfellesskap at læring skjer. Med et fokus på deltakelser, har det vært viktig å klargjøre hvordan vi kan forstå tilnærming til IKT som deltakelser. Deltakelse i praksisfellesskap innebærer f.eks at repetoir, definisjoner og relasjoner redrøftes. På den måten utvikles og endres deltakelsen og dermed endres praksis. Det er dette digital kompetanse handler om; hva elever og lærere gjør med IKT og om generelle endringer i den pedagogiske praksisen. Min hovedkonklusjon er at delekultur er viktig for at lærere skal ta i bruk IKT i undervisning og læringsarbeid, og på den måten utvikle sin digitale kompetanse. Det er sentralt at det fokuseres på samarbeid og erfaringsdeling i denne sammenheng. Jeg finner at Hop skole har gjort samarbeidet forpliktende og også tilrettelagt for systematisk kunnskapsutvikling, men at dette ikke er nok. Det er ikke nok å tilrettelegge for at organisasjonsmessige strukturer er på plass, og så tro at lærernes kunnskapsutvikling går av seg selv. Min undersøkelse viser at skolens ledelse må være observant på alle praksisfellesskap ved skolen. Det er nemlig der læring skjer.en_US
dc.format.extent416734 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectDigital kompetanseeng
dc.subjectpraksisfellesskapeng
dc.subjectsosiokulturelt perspektiveng
dc.subjectIKTeng
dc.subjectlæringeng
dc.titleDigital kompetanse og tilnærming til IKT - en studie av ungdomsskolelæreres praksisfellesskapeng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.localcodeINFO390
dc.description.localcodeMASV-INFO
dc.subject.nus735105eng
fs.subjectcodeINFO390


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record