Show simple item record

dc.contributor.authorGregersen, Thea Johansen
dc.contributor.authorNorheim, Anders Magnus Kleppe
dc.contributor.authorRuud, Stine Schjelderup
dc.date.accessioned2017-06-16T13:06:37Z
dc.date.available2017-06-16T13:06:37Z
dc.date.issued2017-06-13
dc.date.submitted2017-06-12T22:00:14Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16018
dc.description.abstractModern work contexts are becoming increasingly dynamic and labor-intensive. This can affect employees’ work engagement and exhaustion. The central aim of this quantitative diary study is to investigate the role of daily recovery experiences in the relationship between daily work pressure, exhaustion and work engagement. Conceptualized within the JD-R framework, this study adds to the recovery literature by applying the Conservation of Resources (COR) and the effort-recovery model (E-R) to hypothesize that daily recovery experiences (i.e. psychological detachment and relaxation) may replenish the resources used during a work day, consequently, crucial for reducing daily exhaustion and stimulating work engagement. Data were collected among 77 cadets from the Norwegian naval academy through daily surveys over a period of thirty days. Results from multi-level analyses showed that daily work pressure was related to an increase in daily work engagement and daily exhaustion, by controlling for previous day’s levels of both outcome variables. Relationships between work pressure and day-specific work engagement and exhaustion were moderated by the recovery experience relaxation. However, the analysis showed no significant moderation of psychological detachment. The results indicated that daily engagement and exhaustion is affected by recovery experiences between working days. The present study shows the importance of daily recovery experiences in stimulating work engagement and reducing exhaustion, particularly on days characterized by high work pressure. Thus, the findings indicate that relaxation can make work pressure challenging.en_US
dc.description.abstractModerne arbeidskontekster blir stadig mer dynamiske og preges av økt arbeidspress. Dette kan påvirke arbeidstakeres jobbengasjement og utmattelse. Det sentrale målet med denne kvantitative dagbokstudien er å undersøke hvilken rolle daglige restitusjonsopplevelser har i forholdet mellom daglig arbeidspress, utmattelse og jobbengasjement. Konseptualisert innenfor JD-R-rammeverket, og ved bruk av teorien om konservering av ressurser (COR) og innsats-restitusjonsmodellen (E-R), bidrar denne studien til restitusjons-litteraturen ved å hevde at daglige restitusjonsopplevelser (psykologisk avkobling og avslapning) kan gjenopprette ressursene som brukes i løpet av en arbeidsdag, som igjen er avgjørende for å redusere daglig utmattelse og øke jobbengasjement. Data ble samlet inn blant 77 kadetter fra den norske Sjøkrigsskolen gjennom bruk av daglige spørreskjema, over en tretti dagers periode. Resultatene fra flernivåanalysene viste at daglig arbeidspress var relatert til en økning i daglig jobbengasjement og daglig utmattelse, ved at det ble kontrollert for nivåer av begge utfallsvariabler dagen før. Sammenhengene mellom arbeidspress og dag-spesifikt jobbengasjement og utmattelse, ble moderert av restitusjonsopplevelsen avslapning. Resultatene viste imidlertid ingen signifikant interaksjonseffekt av psykologisk avkobling. Videre indikerte resultatene at daglig engasjement og utmattelse blir påvirket av restitusjonsoppleveleser mellom arbeidsdager. Denne studien viser betydningen av daglige restitusjonsopplevelser i å stimulere til høyere jobbengasjement og redusere utmattelse, spesielt på dager som kjennetegnes av høyt arbeidspress. Funnene tyder således på at avslapning kan gjøre arbeidspress utfordrende.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectwork pressureeng
dc.subjecthindrende kraveng
dc.subjecthindrance demandseng
dc.subjectpsykologisk avkoblingeng
dc.subjectjobbengasjementeng
dc.subjectrelaxationeng
dc.subjectexhaustioneng
dc.subjectpsychological detachmenteng
dc.subjectdiary studyeng
dc.subjectutfordrende kraveng
dc.subjectarbeidspresseng
dc.subjectavslapningeng
dc.subjectchallenge demandseng
dc.subjectwork engagementeng
dc.subjectutmattelseeng
dc.subjectdagbokstudieeng
dc.subjectdaily recovery experienceseng
dc.subjectrestitusjonsopplevelsernor
dc.titleKan restitusjonsopplevelser gjøre arbeidspress utfordrende?eng
dc.title.alternativeCan recovery experiences make work pressure challenging?eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-06-12T22:00:14Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i psykologi
dc.description.localcodeMAPSYK360
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.subject.nus736999eng
fs.subjectcodeMAPSYK360
fs.unitcode17-35-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record