Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLiverud, Eline Johanne Foss
dc.contributor.authorMidtgaard, Synne Sleire
dc.date.accessioned2017-06-16T13:16:26Z
dc.date.available2017-06-16T13:16:26Z
dc.date.issued2017-06-14
dc.date.submitted2017-06-13T22:00:11Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16019
dc.description.abstractThis quantitative diary study examines the daily influence of transformational leadership on positive change in followers daily job performance. In addition the study examines a possible moderating effect of employee trait self-efficacy on this relationship. The data collected is based on a selection of 77 naval cadets studying at the Norwegian Navel Academy, in Bergen. By applying a longitudinal design where cadets over a period of 30 days filled out a questionnaire measuring their own and their leaders behavior, this study contributes to the literature by demonstrating how leadership and job performance are daily fluctuating variables. Prior to the expedition the cadets also filled out a questionnaire measuring more stable variables, such as trait self-efficacy and other traits. The results from the multilevel analysis revealed that cadets showed a positive change in job performance on days that their leader showed more transformational leadership behavior. Contrary to what was expected we did not find a main effect of trait self-efficacy on their general level of job performance across the 30 days. Furthermore, the results revealed that trait self-efficacy moderated the relation between daily transformational leadership and positive change in daily job performance. In light of this, the results indicate that transformational leadership is of significance for followers daily job performance. Furthermore, the results indicate that follower characteristics have impact on their susceptibility for transformational leadership.en_US
dc.description.abstractDenne kvantitative dagbokstudien undersøker sammenhengen mellom daglig transformerende ledelse og positiv endring i daglig jobbprestasjon. Samtidig undersøker studien en mulig modererende effekt av medarbeideres self-efficacy for denne sammenhengen. Datainnsamlingen er basert på et utvalg bestående av 77 kadetter ved Sjøkrigsskolen, i Bergen. Et longitudinelt design der kadettene over en periode på 30 dager fylte ut et daglig spørreskjema hvor de vurderer egen prestasjon og nærmeste leders atferd, bidrar til litteraturen ved å vise at ledelse og prestasjon er dynamiske fenomener som fluktuerer på et daglig nivå. I forkant av toktet fylte kadettene ut et generelt spørreskjema der de vurderte sin opplevelse av trekk self-efficacy (mestringstro) og andre stabile personlighetskarakteristikker. Resultater fra flernivåanalysene viser en sammenheng mellom daglig transformerende ledelse og positiv endring i daglig jobbprestasjon. I motsetning til tidligere forskning finner denne studien imidlertid ingen signifikant hovedeffekt av trekk self-efficacy på kadettenes generelle nivå jobbprestasjon på tvers av de 30 dagene. Videre viser resultatene at kadettenes trekk self-efficacy modererer sammenhengen mellom daglig transformerende ledelse og positiv endring i daglig jobbprestasjon. Med bakgrunn i dette indikerer resultatene at transformerende ledelse har stor betydning for medarbeideres jobbprestasjon. Videre indikerer resultatene at kjennetegn ved medarbeidere vil ha betydning for deres mottakelighet for en transformerende lederstil.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectTransformerende ledelseeng
dc.subjectoppgaveprestasjoneng
dc.subjectkontekstuell prestasjoneng
dc.subjectdaglig fluktueringeng
dc.subjectself-efficacyeng
dc.subjectTransformational leadershipeng
dc.subjecttask performanceeng
dc.subjectcontextual performanceeng
dc.subjectdaily fluctuationseng
dc.subjectself-efficacyeng
dc.subjectJob performanceeng
dc.subjectjobbprestasjonnor
dc.titleDaglig sammenheng mellom transformerende ledelse og jobbprestasjon: Self-efficacy sin modererende rolleeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-06-13T22:00:11Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i psykologi
dc.description.localcodeMAPSYK360
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.subject.nus736999eng
fs.subjectcodeMAPSYK360
fs.unitcode17-35-00


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel