Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorServer, Joan Lloret
dc.date.accessioned2017-06-28T11:46:44Z
dc.date.available2017-06-28T11:46:44Z
dc.date.issued2017-06-24
dc.date.submitted2017-06-23T22:00:06Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16114
dc.descriptionRevidert versjon av oppgaven. Retting av språklige feil.
dc.description.abstractThis master thesis is a qualitative study about Norwegian-born girls with immigrant parents (second-generation immigrant) and their reflections on their opportunities and choices in higher education. This study consists of seven qualitative interviews with female students who are currently seeking degrees in higher education. The interview informants were born and raised in Norway and have parents who emigrated from countries in Southeast Asia and the Middle East. The goal of this study is to understand the driving force behind their educational choices, and the familial response to their choice of study. Several studies show that it is more common among second-generation immigrants to take higher education than in the rest of the Norwegian population. This qualitative study attempts to give a voice to some of the people behind these statistics. The informants in this study come with unique stories. Their stories about educational choices may not be so different from other students with majority backgrounds, but they may experience some challenges that create a form of identification with other female students with an immigrant background. Educational choices have not been easy for everyone and not every course of study is appreciated by the parents. Some of informants tell how their parents and the immigrant community do not appreciate all courses of study, such as getting a teaching degree. Some informants tell that they continue with their desired course of study, even if their parents are critical of that choice. At the same time, the study shows that the informants feel guilty and gratefulness about their parent's migration to Norway. The study shows that the subjects are conscious about the possibilities they have in Norway in relation to the parents' country of origin. Some of the parents come with some critical comments about their choice of education, but the informants are grateful for all that, they have done for them. The informants in this study do not hide the fact that education is highly valued in the family and that education is the way for better quality of life. Although parents may come with some skeptical comments, informants point out that they support their choice of education. In such situations, siblings have been helpful and shown understanding.en_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvalitativ studie om norskfødte jenter med innvandrerbakgrunn og deres refleksjoner om valg av høyere utdanning. Oppgaven baserer seg på syv kvalitative intervjuer av kvinnelige studenter som er under høyere utdanning. Informantene er født og oppvokst i Norge, og har foreldre med innvandrerbakgrunn fra land i Sørøst-Asia og Midtøsten. Målsettingen har vært å søke forståelse for hvilken drivkraft som ligger bak deres utdanningsvalg, og hva slags opplevelser de fikk fra familien om deres valg av studieretning. En rekke studier viser at det er vanligere blant norskfødte jenter med innvandrerbakgrunn å ta høyere utdanning enn det er i den øvrige befolkningen. Denne kvalitative studien ønsker å få fram stemmene til disse jentene. Informantene i denne studien har unike historier. Deres historier om utdanningsvalg er kanskje ikke så ulik fra andre studenter med majoritetsbakgrunn, men noen av informantene opplever noen utfordringer som skaper en identifikasjon med andre kvinnelige studenter med innvandrerbakgrunn. Studien viser at utdanningsvalg er ikke like lett for alle, og ikke alle valg er i tråd med foreldrenes ambisjoner. Enkelte av informantene forteller hvordan foreldrene, og spesielt «innvandrermiljøet», stiller seg kritisk til noen utdanninger, som for eksempel pedagogiske utdanninger. Noen av informantene nevner at selv om noen av foreldrene er kritiske til deres valg av studie, går de videre med eget utdanningsønske. Samtidig viser denne studien at informantene knytter skyldfølelse og takknemlighet til egne foreldres migrasjon til Norge. En takknemlighet om bedre muligheter. Studien viser at informantene er bevisste på utdanningsmuligheten de har i Norge sett i forhold til foreldrenes opprinnelsesland. Dette påpekes ikke bare av foreldrene, men også av informantene selv. Enkelte av foreldrene kommer med noen kritiske kommentarer om døtrenes valg av utdanning, men informantene er takknemlige for alt foreldrene har gjort for dem. Informantene i denne studien legger ikke skjul på at utdanning er høyt verdsatt i familien, og at utdanning er veien til bedre livskvalitet. Selv om foreldrene kan komme med noen skeptiske kommentarer, påpeker informantene at de støtter deres valg av utdanning. I slike situasjoner har søsken vært forståelsesfulle og støttende.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectbarn av innvandrereeng
dc.subjecthøyere utdanningeng
dc.subjectgendereng
dc.subjectutdanningsvalgeng
dc.titleTakknemlighet og selvstendighet. En kvalitativ studie om norskfødte jenter med innvandrerbakgrunn og deres valg av høyere utdanning.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-06-23T22:00:06Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i pedagogikk
dc.description.localcodePED395
dc.description.localcodeMAPS-PED
dc.subject.nus724112eng
fs.subjectcodePED395
fs.unitcode17-42-00


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel