Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMæland, Christine Marie
dc.date.accessioned2017-07-03T09:28:51Z
dc.date.available2017-07-03T09:28:51Z
dc.date.issued2017-06-30
dc.date.submitted2017-06-29T22:00:05Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/16138
dc.description.abstractDenne studien gir svar på hvorfor enkelte velger å distansere seg fra Facebook i en hverdag der nesten alle har en profil. Ved å fokusere på ikke-bruk i aldersgruppen 25-35 år, retter denne studien seg mot individer vi kan anta har gjort et bevisst valg og som har gjort seg noen tanker om hverdagen som ”Facebook-unnvikere”. Gjennom dybdeintervjuer kartlegger jeg informantenes egne refleksjoner. Studien viser at så mange som åtte av ti informanter har erfart et ubehag knyttet til sosiale medier og at dette er en sentral årsak til deres ikke-bruk. Jeg identifiserer tre typer ubehag: sjalusi, ambivalente relasjoner og skepsis. Det sentrale teoretiske begrepet som brukes for å forklare funnene, er selvrepresentasjon. Her forholder jeg meg til selvrepresentasjon slik det presenteres i Erving Goffmans teorier. Disse teoriene gir oss anledning til å beskrive hvordan informantene forholder seg til ulike problematikker rundt Facebook, som kontekstkollaps, utydelige sosiale forventning, skiftende roller og svekkede personlige relasjoner. På denne måten bidrar også studien med ny kunnskap om ikke-bruk av sosiale medier generelt. Gjennom analysen presenterer jeg også to nye begreper som kan gi oss nye perspektiver på studier av ikke-bruk: innholdsprespektivet og unnvikerperspektivet. Det førstnevnte viser til hvordan forskning på ikke-bruk kan identifisere hvilket innhold som ikke appellerer til enkelte og hvorfor. Det sistnevnte viser til hvem ikke-brukerne er og hva som gjør dem til medieunnvikere.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectsjalusieng
dc.subjectselvrepresentasjoneng
dc.subjectFacebook-unnvikelseeng
dc.subjectGoffmaneng
dc.subjectambivalente relasjonereng
dc.subjectmediemotstandeng
dc.subjectikke-brukeng
dc.subjectFacebookeng
dc.subjectubehageng
dc.subjectskepsiseng
dc.subjectmedieunnvikelseeng
dc.titleIkke-bruk av Facebook og ubehaget bak. En studie av norske Facebook-unnvikere mellom 25-35 år og selvrepresentasjoneng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2017-06-29T22:00:05Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.degreeMasteroppgave i medievitenskap
dc.description.localcodeMEVI350
dc.description.localcodeMASV-MEVI
dc.subject.nus735116eng
fs.subjectcodeMEVI350
fs.unitcode15-17-00


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel