Show simple item record

dc.contributor.authorØvrebø, Ole-Pettereng
dc.date.accessioned2006-08-08T07:41:07Z
dc.date.available2006-08-08T07:41:07Z
dc.date.issued2003eng
dc.identifier.isbn82-8088-173-5 (electronic version)
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/1621
dc.description.abstractDenne oppgaven søker å teste foreliggende forklaringsmodeller knyttet til fremvekst og utvikling av ER-partier. Oppgaven er todelt og søker for det første å analysere variasjon i Vest-Europa med hensyn til fremveksten av etnoregionalistiske partier. Analyseenhetene i denne delen utgjøres av 156 regioner i EU-området. Databasen som danner utgangspunktet for analysen er en betydelig modifisert utgave av Malmströms matrise knyttet til en tilsvarende studie. For det andre ønsker vi å analysere årsaksforhold knyttet til ER-partiers styrke. Analysenhetene i denne delen består av 35 ER-partier, plukket ut med utgangpunkt i visse relevanskriterier. Denne analysedelen søker å belyse variasjon i ER-partistyrke med hovedfokus på politisk-institusjonelle variabler. Undersøkelsesperioden for denne delen strekker seg fra 1980 til 1998. Studiene av ER-partier er ofte gestaltet som small-N komparasjoner, som sjelden beveger seg utover bivariate variabelsammenstillinger. Denne oppgaven søker et bredere utvalg av partier fra denne klassen innlemmet i analysen, noe som gjør oss i stand til å generere større variasjon for uavhengig variabel. Samtidig ønsker vi å vurdere mer komplekse årsakssammenhenger via en komparativ analysemetode som ligger tett opptil den Ragin foreskriver i the Comparative Method. Et av de mest sentrale funnene i oppgavens første del, er at en regional arena ikke kan tilskrives den betydningen for ER-partifremvekst som foreliggende litteratur antyder. Denne konklusjonen kan vi trekke på bakgrunn av en diakron tilnærming til empirien. Oppgavens andre del understøtter den påstand at konsensusorienterte ER-partier har gode forutsetninger for å oppnå betydelig regional styrke, gitt at bestemte mulighetsstrukturer ledsager disse ideologiske posisjonene.no_NO
dc.format.extent1109068 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleEtnoregionalistiske partier i Vest-Europa: Fremvekst og utvikling - En boolsk tilpasning av foreliggende forklaringsmodellernob
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Sammenlignende politikk: 241nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record