Attribution CC0
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution CC0