Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLind-Larsen, Kristineng
dc.date.accessioned2006-08-08T10:52:13Z
dc.date.available2006-08-08T10:52:13Z
dc.date.issued2003eng
dc.identifier.isbn82-8088-165-4 (electronic version)en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/1636
dc.description.abstractOljeindustrien slipper ut store mengder produsert vann, som inneholder flere potensielle giftstoffer, blant annet alkylfenoler. Det ble tidlig vist at alkylfenoler kan ha skadelig virkning, særlig på grunn av østrogenhermende effekter. Alkylfenolers østrogenhermende egenskaper er blitt undersøkt i en rekke forsøk, både in vitro og in vivo. Det er funnet flere ulike effekter som følge av alkylfenoleksponering. Langkjedede alkylfenoler kan starte vitellogeninproduksjon i hannkjønn, påvirke kjønnsdifferensiering, påvirke enzymaktivitet og transport over cellemembraner og virke som oksidanter. Et studie ved Havforskningsinstituttet (HI) i Bergen viste at selv små mengder alkylfenoler førte til østrogenlignende effekter. Mitt arbeid er en videreføring av dette prosjektet. Membran– og kolesteroleffekter i torskehjerne, som følge av alkylfenoleksponering, ble undersøkt. Forsøket ble utført ved å eksponere torsk med en blanding av 4-tbutylfenol, 4-n-pentylfenol, 4-n-heksylfenol og 4-n-heptylfenol. Sammenligning av kontrollgruppen, positiv kontrollgruppen (østrogeneksponert) og fire ulike grupper med ulike konsentrasjoner av alkylfenoleksponering viste endringer i kolesterolnivået og fettsyreprofilen. Fettsyreprofilen til de ulike lipidklassene ble funnet ved GCanalyse. Det var ingen endringer i fettsyreprofilen til totalt lipid. I fettsyreprofilen til nøytralt lipid ble det funnet nedgang i de umettede fettsyrene, og noe økning i de mettede fettsyrene i forhold til kontrollgruppen. GC-analysen viste også signifikant (p<0,05) nedgang i kolesterolnivå som følge av østrogeneksponering og alkylfenoleksponering. Langmuir monolagsstudiene viste at alkylfenoler kan forandre overflatespenningsisotermen til et monolag av polarlipid fra torskehjerne. Økt alkylkjedelengde førte til økt påvirkning av overflatespenningsisotermen til monolaget. Resultatet av studiet viser at alkylfenoleksponering har effekter på lipidene i torskehjerne selv i meget små konsentrasjoner. Monolagsstudiene viser at alkylfenoler er potensielle membranforstyrrende stoffer. Resultatene fra dette studiet viser at det bør jobbes videre med studier på alkylfenoler og produsert vanns effekter på cellemembraner.no_NO
dc.format.extent2348002 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.titleAlkylfenolers innvirkning på glyserofosfolipidmembraner og kolesterol i torskehjerneno_NO
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Kjemi: 440::Miljøkjemi, naturmiljøkjemi: 446nob


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel