Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRolfsen, Theodor Sandal
dc.date.accessioned2017-09-04T08:51:50Z
dc.date.available2017-09-04T08:51:50Z
dc.date.issued2017-06-22
dc.date.submitted2017-06-21T22:00:11Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16500
dc.description.abstractI dette verket diskuterer jeg transcendencs, språk og filosofi. Jeg orienterer diskusjonen rundt dialogen mellom Emmanuel Levinas og Jacques Derrida og måten denne dialogen utviklet seg på. Jeg viser først hvordan Levinas forklarer språket som en transcendent og etisk relasjon i sin filosofi, deretter hvordan Derrida utfordrer denne forståelsen, før jeg viser hvordan Levinas svarer på disse utfordringene og til slutt hvordan Derrida svarer på Levinas’ svar. Jeg argumenterer for at spørsmålet om transcendens og språk viser seg å omhandle filosofien selv i dialogen mellom Levinas og Derrida. Det fundamentale spørsmålet viser seg å være om det er mulig å argumentere rasjonelt innenfor filosofi for at språket er den metafysiske transcendente relasjonen Levinas forstår den til å være, eller om filosofi nødvendigvis reduserer ethvert diskusjonstema til den ontologiske dimensjonen, som virker å være en mulighet Derrida foreslår. Jeg argumenterer at dette er hva som leder Levinas til, i hans senere arbeid, å skille mellom språkets utsigelse (saying) og det sagte (said). De mulige konsekvensene av dette skillet opptar verkets siste deler, og leder til en ny måte å forstå både hva vi mener med “et verk” og filosofien selv ved å plassere normativitet før deskriptivitet.en_US
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectphenomenologyeng
dc.subjecttranscendenceeng
dc.subjectLevinaseng
dc.subjectDerridaeng
dc.subjectlanguageeng
dc.subjectethicseng
dc.subjectmetaphysicseng
dc.subjectPhilosophyeng
dc.subjectontologyeng
dc.titlePhilosophy and the ethical transcendence of language: A dialogue between Emmanuel Levinas and Jacques Derridaeng
dc.title.alternativeFilosofi og språkets etiske transcendens: En dialog mellom Emmanuel Levinas og Jacques Derridaeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-06-21T22:00:11Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeFilosofi mastergradsoppgave
dc.description.localcodeMAHF-FILO
dc.description.localcodeFILO350
dc.subject.nus713505eng
fs.subjectcodeFILO350
fs.unitcode11-62-00


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel