Show simple item record

dc.contributor.authorYttri, Ole Johnny
dc.date.accessioned2017-09-04T09:00:57Z
dc.date.available2017-09-04T09:00:57Z
dc.date.issued2017-06-22
dc.date.submitted2017-06-21T22:00:09Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16501
dc.description.abstractMålet med denne avhandlingen er å begrunne påstanden om at Peter Wessel Zapffes filosofi markerer en original og distinkt retning innen den pessimistiske tradisjonen. En retning jeg vil kalle for evolusjonær eksistensialisme. Jeg vil vise hvordan hans biologiske metode finner frem til et fundamentalt prinsipp i mennesket, som viser at vi har evner som ikke er egnet til miljøet vi er endel av, og som fører til Zapffes antinatale konklusjon. Ved trekke inn tenkere som Arthur Schopenhauer og Friedrich Nietzsche, så vil jeg vise at det ikke er viljen, men våre egenskaper i kraft av å være menneske, som fører til den pessimistiske vurderingen av livet. Jeg vil deretter vise at i sammenligning med moderne antinatalisme, som vi eksempelvis finner i David Benatar, så gir Zapffe en bedre og sterkere begrunnelse for sin konklusjon. Etter min mening gir Zapffe sitt evolusjonære perspektiv på spørsmålet om hva det betyr å være menneske, en korrelasjon mellom filosofisk prinsipp og etiske konklusjon som han står alene om å ha.en_US
dc.description.abstractMy objective for this dissertation is to derive and justify my thesis that Peter Wessel Zapffe marks an original and distinct direction within the pessimistic tradition I call evolutionary existentialism. I intend to show that his biological method points to a fundamental principle in man that show that the species´ characteristics are unsuitable for the environment it is part of and, that leads Zapffe to the anti-natal conclusion. By including thinkers like Arthur Schopenhauer and Friedrich Nietzsche I will point out there is not the will, but human characteristics that lead to a negative assessment of life as a whole. I will use David Benatar to show that even in light of modern anti-natal theories, Zapffe still show us a deeper and stronger reason for his decision. By doing this, I hope to be able to assert that Zapffe´s evolutionary perspective on the question of what it means to be human, gives him a correlation between philosophical principles and ethical conclusion as he stands alone in having.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectZapffeeng
dc.subjecteksistensialismeeng
dc.subjectCioraneng
dc.subjectantinatalismeeng
dc.subjectPessimismeeng
dc.subjectBenatareng
dc.titlePeter Wessel Zapffes evolusjonære eksistensialismeeng
dc.title.alternativePeter Wessel Zapffes evolutionary existentialismeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-06-21T22:00:09Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeFilosofi mastergradsoppgave
dc.description.localcodeMAHF-FILO
dc.description.localcodeFILO350
dc.subject.nus713505eng
fs.subjectcodeFILO350
fs.unitcode11-62-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record