Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNerdal, Torunn Synnøveeng
dc.date.accessioned2006-08-10T10:54:31Z
dc.date.available2006-08-10T10:54:31Z
dc.date.issued2002eng
dc.identifier.isbn82-8088-071-2 (electronic version)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/1693
dc.description.abstractI denne hovedfagsoppgaven blir tre IKT-baserte lærerstudier beskrevet som aktivitetssystem, for å få kjenneskap til underliggende motsetninger. Et sosiokulturelt perspektiv blir lagt til grunn for undersøkelsen. Sentralt i den metodiske tilnærmingen er aktivitetsteori og perspektiv knyttet til situert læring. Det legges vekt på en etnografisk innfallsvinkel. Datainnsamlingen ble gjennomført høsten 2001, og tok utgangspunkt i tre skoler som hadde startet IKT-basert lærerutdanning. Jeg besøkte skolene, og intervjuet studenter der. Jeg hadde også kontakt med lærere via telefon og e-post, og fikk tilsendt planer for oppstarten av studiene. I tillegg fikk jeg bruke data fra gruppevareprogram og nettsted ved skolene.Studiene ble startet opp for å rekruttere faglærte lærere til distriktsnorge. Man ville gi et tilbud til de som ikke så det mulig å flytte til en større by for å ta utdanning. I studiene ble IKT sett på som et avstandsoverbyggende medium, som skulle muliggjøre samarbeid og kommunikasjon mellom deltagerne utenom samlingene ved skolene. Forskningsmessig fokuserer undersøkelsen på faktorer som skaper motsetninger eller konflikter i aktiviteten. Hva påvirker studentenes evne til å delta? Hva påvirker utfallet av aktiviteten? Undersøkelsen viser at det er et komplekst samspill mellom ulike faktorer, som påvirker utfallet av aktiviteten. Studentenes situasjon, deres IKT-kompetanse og deres iboende læresett påvirker hvordan de møter studieformen. Lærernes pedagogiske og IKT-tekniske kompetanse, deres motiv for deltagelse, samt institusjonens holdning har innvirkning på hvordan studentene blir møtt. Undersøkelsen konkluderer med at det er viktig for institusjoner som skal starte opp denne type utdanning å være klar over hvilken type studentgruppe de møter, at de er kjent med utfordringer knyttet til bruk av IKT, og at de er forberedt på de tilretteleggingskrav de kan bli stilt ovenfor. En ny studieform krever en ny handlingsform.no_NO
dc.format.extent1654063 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleHvilke organisatoriske, tekniske, relasjonelle og menneskelige forhold konstituerer voksne studenters tilgang til IKT-basert lærerutdanning?eng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320nob


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel