Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Finn
dc.date.accessioned2018-01-30T09:32:43Z
dc.date.available2018-01-30T09:32:43Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2018-01-29T23:00:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17295
dc.description.abstractThe research question in this master thesis is: How do students at vocational diver education experience and master stressful learning situations during practical diving training? Additional questions are: How are the students experiencing stress? Which learning strategies do the students use in situations where there is a high level of negative stress, so that the incident can be constructive in a learning perspective? What kind of facilitation and what forms of education do the students think will contribute constructively to learning? The theoretical background is based on theories on knowledge and knowledge processes, learning strategies and self-regulated learning, general stress theory, and stress theory relating to dive training. Concepts, which are central to my project, are stress, negative and positive stress, chronic and acute stress, stress management, knowledge, learning, learning strategies and self-regulated learning. I have used qualitative method with depth interviews of six participants, as my research method. In terms of the question; have the participants in the survey experienced stress, the answer is yes. How stress influences the participants varies from minor influences on major influences. The impacts may have left deep marks in the participant who experienced the most serious impacts. Participants, who experience the most incidents that are stressful, are participants who have the least experience from sports dive and the least knowledge about stress before starting the education. Findings regarding learning strategies shows that all participants have strategies to reduce stress, so that stress does not reduce the learning outcomes. There are a varying number of strategies among the participants in the survey. Learning strategies that is the most frequently among the participants are dialogue, reflection and some form of self-assessment. A nice progression in practical dive training is emphasized as positive in reducing stressors. First dives are carried out indoors in tanks. From there on, diving in the sea starting in shallow water depths, and gradually increasing water depth and difficulty level of work. The results in this master thesis show that there may be a need for early training in the use of learning strategies and how the students can become self-regulated, and also a basic training on stress and stress management.en_US
dc.description.abstractForskningsspørsmålet i denne masteroppgaven er : Hvordan opplever og mestrer studenter ved yrkesdykkerutdanningen stressende undervisningssituasjoner under praktisk dykkeopplæring? Supplerende spørsmål er: Hvordan opplever studentene stress? Hvilke læringsstrategier bruker studentene for at situasjoner med høyt negativt stress skal bli konstruktive i læringssammenheng? Hvilken form for tilrettelegging og hvilke undervisningsformer mener studentene vil bidra konstruktivt til læring? Teorigrunnlaget er basert på teori om kunnskap og kunnskapsprosesser, læringsstrategier og selvregulert læring, generell stressteori, samt stressteori i forbindelse med opplæring i dykking. Begreper som er sentrale i mitt prosjekt er stress, negativt og positivt stress, kronisk og akutt stress, stressmestring, kunnskap, læring, læringsstrategier og selvregulert læring. Som forskningsmetode har jeg benyttet kvalitativ metode med dybdeintervju av seks deltagere. Alle deltagerne gir uttrykk for å ha opplevd situasjoner der de har blitt påvirket av stress. Stresspåvirkningen varierer fra mindre påvirkninger til større påvirkninger, som muligens har satt dype spor i deltageren som opplevde den mest alvorlige påvirkningen. Deltagerne som har flest tilfeller av stresspåvirkning er deltagere som har minst erfaring fra sportsdykking og minst kunnskap om stress før studiestart. Funn angående læringsstrategier viser at alle deltagerne har strategier for å redusere stresspåvirkning slik at stress ikke skal redusere læringsutbytte. Det er et varierende antall strategier blant deltagerne i undersøkelsen. Læringsstrategier som går igjen hos de fleste deltagerne er dialog, refleksjon og en eller annen form for egenvurdering. En fin progresjon i den praktiske dykkeopplæringen blir fremhevet som positiv med tanke på å redusere stressorer. Første dykk gjennomføres innendørs i tank. Videre starter dykking i sjø med grunne vanndybder, for så å øke vanndybde og nivå på arbeidsoppgaver. Resultatene i denne masteroppgaven viser at det kan være et behov for en tidlig opplæring i bruk av læringsstrategier og hvordan studentene kan bli mer selvregulerte, og for en grunnleggende opplæring om stress og stressmestring.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleStresspåvirkning og læringsstrategier. Hvilke læringsstrategier bruker yrkesdykkerstudenter for å redusere negativt stress?eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-01-29T23:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i pedagogikk IKT
dc.description.localcodePED396
dc.subject.nus724112eng
fs.subjectcodePED396
fs.unitcode17-42-00


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record