Show simple item record

dc.contributor.authorRysstad, Julie
dc.date.accessioned2018-02-09T10:23:54Z
dc.date.available2018-02-09T10:23:54Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2018-02-05T23:00:05Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17372
dc.description.abstractThis study presents the relationship between authentic leadership and situation awareness. This is linked to subjective risk assessment and unsafe actions in workplace. The study is a pre-registered replication, and it examines whether authentic leadership predicts situation awareness and safety. Surveys were used as part of the method to collect data from employees in the maritime industry. The surveys were sent out to different shipping vessels. A structural equation model (SEM) was used to study the four variables. The results showed that authentic leadership was related to increased situation awareness. This further indicated decrease in subjective risk assessment and unsafe actions. The study in whole shows that authentic leadership can have an important impact in workplace and operative settings. Authentic leadership indicates an impact on situation awareness. Further situation awareness shows to have an impact on decrease in unsafe actions and in subjective risk assessment. With higher degree of situation awareness, it is likely to consider the subjective risk assessment as lower. Higher degree of authentic leadership indicates decrease in unsafe actions. This is related to the important principles of authentic leadership style including relations, connections, communication, trust, credibility and targeted work as important aspects. These principles can lead to common guidelines and less cases of unsafe actions in workplace.en_US
dc.description.abstractDenne studien presenterer sammenhengen mellom autentisk ledelse og situasjonsbevissthet, som ble undersøkt om hadde en påvirkning på subjektiv risikovurdering og utrygge handlinger på arbeidsplassen. Studien er en pre-registrert replikasjon. Surveyundersøkelser ble sendt ut til flere mannskap på ulike skipsfartøyer. Det ble brukt en strukturell ligningsmodell (SEM) for å studere forholdene mellom variablene. Resultatene viste at autentisk ledelse hadde betydning for økt situasjonsbevissthet, som videre indikerte lavere grad av subjektiv risikovurdering og nedgang i utrygge handlinger. Ut ifra denne undersøkelsen indikerer autentisk ledelse å kunne ha betydning for sikkerheten på arbeidsplassen. Overordnet indikerer autentisk ledelse å påvirke situasjonsbevissthet hos enkeltmennesker i en organisasjon. Situasjonsbevissthet vises å være en viktig faktor for å unngå utrygge handlinger og vurdere risiko som lavere, gjennom å følge prosedyrer og retningslinjer og unngå feilaktige valg. Høyere grad av autentisk ledelse indikerer lavere grad av utrygge handlinger ved at ansatte har en leder som styrer autentisk, som innebærer sterke relasjoner, tilknytning, troverdighet, målrettet arbeid, kommunikasjon og tillit, som viktige hovedmomenter i lederstilen. Disse prinsippene vil kunne medføre felles retningslinjer og færre tilfeller av utrygge handlinger.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectAutentisk ledelseeng
dc.subjectsituasjonsbevisstheteng
dc.subjectreplikasjoneng
dc.subjectutrygge handlingereng
dc.subjectsubjektiv risikovurderingeng
dc.subjectstrukturell ligningsmodelleringeng
dc.titleAutentisk ledelse og situasjonsbevisstheteng
dc.title.alternativeAuthentic leadership and situation awarenesseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-02-05T23:00:05Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i psykologi
dc.description.localcodeMAPSYK330
dc.subject.nus736999eng
fs.subjectcodeMAPSYK330
fs.unitcode17-35-00
bibo.doi


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record