Show simple item record

dc.contributor.authorMentzoni, Torsten
dc.date.accessioned2018-05-08T15:40:16Z
dc.date.available2018-05-08T15:40:16Z
dc.date.issued2018-05-08
dc.date.submitted2018-05-07T22:00:01Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17704
dc.description.abstractThe importance of class size for the content of the teaching is a master's thesis that, using qualitative methods, tries to answer the question of how is the content of mathematics teaching in the upper secondary school affected by the class size? By starting from Schoenfeldt's (2014) framework for measuring the mathematical content of the teaching, I conducted a case study with two sets of a small and a large class observation with the same teacher as well as an interview of the teacher to look for answers to the question. The studies in this work show that reduced class size and increased quality of mathematics education coincide, and that smaller classes are associated with increased quality in the mathematical content of teaching. The findings are clear but can not rule out that students' varied motivation for different mathematics subjects is a contributing factor.en_US
dc.description.abstractKlassestørrelsens betydning for undervisningens innhold er en masteroppgave som ved hjelp av kvalitative metoder prøver å besvare spørsmålet om hvordan innholdet i matematikk-undervisningen i den videregående skole påvirkes av klassestørrelsen. Ved å ta utgangspunkt i Schoenfeldts(2014) rammeverk for å måle undervisningens matematiske innhold fortok jeg et case-studie med to sett observasjoner av stor og liten klasse med samme lærer samt intervju av læreren for å lete etter svar på spørsmålet. Undersøkelsene i dette arbeidet viser at redusert klassestørrelse og økt kvalitet på matematikkundervisningen sammenfaller, og at mindre klasser henger sammen med økt kvalitet i det matematiske innholdet i undervisninger. Funnene er tydelige men kan ikke utelukke at elevers varierende motivasjon til ulike matematikkfag er en medvirkende årsak.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.titleKlassestørrelsens betydning for undervisningens innhold. En sammenligning av læreres undervisningspraksis i liten og stor klasseen_US
dc.title.alternativeThe importance of class size for the content of the teaching A comparison of teachers' teaching practices in small and big classeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-05-07T22:00:01Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i matematikkdidatikken_US
dc.description.localcodeVID-MAUMAT
dc.description.localcodeMAT650
dc.subject.nus753199eng
fs.subjectcodeMAT650
fs.unitcode12-11-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record