Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBondevik, Øystein Keilegavlen
dc.contributor.authorFrotvedt, Thomas Færstad
dc.date.accessioned2018-06-20T08:25:21Z
dc.date.issued2018-06-07
dc.date.submitted2018-06-06T22:00:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17805
dc.description.abstractA considerable amount of medical errors are indicated to occur during the diagnostic process. Various forms of faulty cognition on the part of the physicians have been identified as sources of diagnostic errors, including the susceptibility to several cognitive biases. It is therefore of interest to increase our knowledge of how biases may occur in diagnostic decision making. Our study aims to contribute to this knowledge by investigating the occurrence of anchoring bias, confirmation bias, and unwarranted confidence when making diagnostic decisions under uncertainty. For this purpose, we conducted two experiments on samples of Norwegian medical students (N = 128). The participants were presented with two hypothetical psychiatric cases. Anchoring bias was explored by manipulating presentation of the symptoms featured in the initial vignettes, investigating whether participants locked onto whichever symptoms were presented first when making a preliminary diagnosis. Confirmation bias and corresponding developments in diagnostic confidence were investigated through the participants’ subsequent selections and interpretations of additional information. The results from each experiment did not indicate any occurrence of the three investigated phenomena. The non-findings are discussed in terms of the methodological aspects of the study, shedding light on challenges that may exist when investigating the different phenomena simultaneously. We also discuss the true prevalence and detectability of such biases. Based on our discussions, we make several proposals for how our design may be revised and expanded for future studies.en_US
dc.description.abstractEn betydelig andel feil innen medisin antydes å forekomme i den diagnostiske prosessen. Diverse former for feiltenkning blant leger har blitt identifisert som kilder til diagnostiske feil, deriblant sårbarhet for ulike kognitive bias. Det er derfor hensiktsmessig å øke vår forståelse for hvordan slike bias kan forekomme i diagnostisk beslutningstaking. Vår studie tar sikte på å bidra til denne forståelsen ved å undersøke forekomst av ankerbias, bekreftelsesbias og ubegrunnet sikkerhet i diagnostisering av usikre pasienttilfeller. Med dette formålet utførte vi to eksperimenter på utvalg av norske medisinstudenter (N = 128). Deltakerne ble presentert for to skrevne psykiatriske kasuistikker. Ankerbias ble testet ved å manipulere presentasjonen av symptomene i introduksjonen av pasienten, og å undersøke hvorvidt deltakere i sine valg av preliminære diagnoser tenderte til å vektlegge de symptomene de hadde blitt presentert for først. Bekreftelsesbias og korresponderende utviklinger i diagnostisk sikkerhet ble undersøkt i deltakernes påfølgende valg og tolkninger av ytterligere informasjon. Resultatene fra hvert eksperiment indikerte ingen forekomst av noen av de tre undersøkte fenomenene. Disse nullfunnene diskuteres i lys av de metodologiske aspektene ved studien, der det blir redegjort for diverse utfordringer som kan eksistere når de ulike fenomenene undersøkes samtidig. Vi diskuterer også den reelle forekomsten, såvel som identifiserbarheten, til fenomenene. Basert på diskusjonene kommer vi med ulike forslag til hvordan vårt design kan revideres og utvides for fremtidige studier.en_US
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectmedical decision makingeng
dc.subjectanchoring biaseng
dc.subjectpsychiatryeng
dc.subjectconfidenceeng
dc.subjectconfirmation biaseng
dc.subjectdiagnosticseng
dc.titleBiased Thinking in the Face of Uncertainty: Exploring the Process of Diagnostic Decision Making Within the Field of Psychiatryeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-06T22:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i psykologi
dc.description.localcodeMAPSYK360
dc.subject.nus736999eng
fs.subjectcodeMAPSYK360
fs.unitcode17-35-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel