Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Anders Groveng
dc.date.accessioned2006-08-15T06:42:12Z
dc.date.available2006-08-15T06:42:12Z
dc.date.issued2000eng
dc.identifier.isbn82-8088-130-1 (electronic version)
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/1796
dc.description.abstractVår tids utdanning er i stor endring. - Kunnskap er i dag lett tilgjengelig via mange forskjellige kanaler. Kunnskap tilføres via TV, film, datamaskiner, Internett, og via flere og bedre bøker enn noensinne. Media er for barn og unge – på lik linje med hjemmet og skolen – blitt den mest betydningsfulle dannelsesfaktoren. Mediene forandrer seg, medieinnholdet forandrer seg og mediebrukerne forandrer seg. Lærernes formelle kvalifikasjoner er en utfordring og samspill med næringslivet i regionen står sentralt dersom utdanningstilbud skal lykkes. Teknologien gir oss muligheter til å etablere læringssituasjoner som man før bare kunne drømme om. Utvikling av mer avansert programvare og sammenkobling av datamaskiner i nettverk skaper nye muligheter for å anvende teknologi til nye formål på nye områder og arenaer. Med bakgrunn i dette må man stille spørsmål ved hvilke konsekvenser dette vil få for design av læringsmiljø der IKT inngår. Multimediafirmaet Media Farm fra Stavanger fikk i 1999 i oppdrag av en gruppe store norske aviser å lage et journalistsimulator-miljø, hvor ungdom mellom 15 og 18 år kan få kjennskap til hva det vil si å være journalist. I det nye Mediateket skal du kunne være journalist for en dag og foreta valg en journalist må gjøre i sitt daglige arbeid. Tittelen på oppgaven denne oppgaven er ”Utvikling av journalistsimulator i Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad - en studie av læringsmiljøets designprosess.” Hovedmålet med denne rapporten er å forsøke å kartlegge hvilke momenter som har vært avgjørende for utviklingen av Mediateket, og hvordan man har gjennomført denne designprosessen. Man har vært spesielt opptatt av hvordan en spesifikk pedagogisk idé er bygd inn i et læringsmiljø, og hvordan denne blir utviklet og teknologisert. Man har også forsøkt å klarlegge hvilke vesentlige faktorer som har påvirket idéens implementering og utformingen av læringsmiljøet. - Gjennom hele utviklingsprosessen har undertegnede deltatt som observatør for å kunne studere utviklingen og designprosessen. Utviklingen har foregått fra høsten 1999 og ble avsluttet i november 2000. Teorigrunnlaget for oppgaven er hovedsakelig hentet fra et konstruktivistisk og sosiokulturelt perspektiv. I så måte er aktivitetsteori viet ekstra oppmerksomhet. I løpet av denne perioden og mitt arbeid synes det klart at: - utviklerne har slik jeg ser det hatt en mer eller mindre spesifikk pedagogisk ide som utgangspunkt for utviklingen. - gjennom et samarbeid på tvers av profesjoner har utviklergruppen utviklet denne pedagogiske ideen, og ved hjelp av film, video, lyd, tekst og bilder har man implementert konseptet i et datasystem. - økonomi og teknologi, samt personene og erfaringene som er representert i gruppen, har vært blant de avgjørende momentene for utviklingen. Resultatet man har kommet frem til ser spennende ut. Det synest klart at et besøk i et slikt Mediatek vil være en populær avveksling fra klasseromsundervisning og tradisjonell skolehverdag. Her er kunnskap tilrettelagt på en spennende og engasjerende måte hvor elementer fra lek og aktivitet er vektlagt. Etter hvert som Mediatekene åpner for elever utpå nyåret i 2001, vil den videre bruken avsløre hvorvidt man har lykkes i tilstrekkelig grad med målene man har satt seg.no_NO
dc.format.extent1740970 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleUtvikling av journalistsimulator i Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad - En studie av læringsmiljøets designprosessnob
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record