Show simple item record

dc.contributor.authorEggereide, Sigrun Eriksdotter
dc.date.accessioned2018-08-15T15:08:04Z
dc.date.available2018-08-15T15:08:04Z
dc.date.issued2018-06-26
dc.date.submitted2018-06-25T22:00:07Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18108
dc.description.abstractPraktisk arbeid i realfagsundervisning er et tema som er mye diskutert i forskningen. Særlig problemstillinger som omhandler læringsutbyttet av praktisk arbeid er mye forsket på, og i den sammenheng også rapportene som elevene skriver fra dette arbeidet. Men mye forskning er gjort på ungdomsskole-nivå, og mye er gjort i naturfag. Denne oppgaven går mer i dybden på hva slags tegn på forståelse av kjemi som vises i elevrapporter fra programfag i kjemi. Det har spesielt blitt sett på hvordan elevene knytter sammen observasjonene sine med teori. Noen bestemte karakteristika ved elevenes språk, som kan fortelle noe om hvor ofte elevene lager logiske sammenhenger i teksten, er også blitt undersøkt. Rapportene som er blitt analysert, er fra elever i fem ulike kjemiklasser på skoler i Hordaland og Rogaland. Funnene i oppgaven tyder på at elevene i svært varierende grad knytter sammen observasjoner til teori, og at det er veldig varierende hvor komplekst språk de bruker. En gruppe elever som ble undersøkt hadde bestemt fremgangsmåten sin for å løse et kjemisk problem selv, og disse skiller seg ut ved at de viser flest tegn på forståelse av kjemi. Videre viser det seg at det er minimale forskjeller på rapporter fra forsøk som er kvalitative eller kvantitative analyser, og forsøk som skal illustrere noe teoretisk. På bakgrunn av funnene i oppgaven konkluderes det med at det ikke alltid er hensiktsmessig for elevenes læring å skrive en typisk rapport, da mange av delene i den «klassiske» rapporten ikke får en reell kommuniserende funksjon. Ofte har heller ikke elevene muligheter til å skrive noe fornuftig på utvalgte deler av rapporten, og dette kan resultere i en forståelse av kjemi som ikke er helt ønskelig. Skriveoppgaven elevene får, kan med fordel være mer realistisk og være bedre tilpasset det bestemte forsøket elevene gjør, og hva målet er at elevene skal lære. For eksempel kan oppgaven som elevene får i etterkant av et forsøk som skal illustrere noe teoretisk, være fokusert på å hjelpe elevene med å sette observasjonene fra forsøket i sammenheng med teorien.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.titleTegn på forståelse av kjemi i elevrapporter: En undersøkelse av elevrapporter i programfag i kjemien_US
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-25T22:00:07Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i kjemien_US
dc.description.localcodeMAMN-KJEM
dc.description.localcodeKJEM399K
dc.subject.nus752299eng
fs.subjectcodeKJEM399K
fs.unitcode12-31-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record