Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBørte, Ildrid Reither
dc.date.accessioned2018-08-22T06:44:53Z
dc.date.available2018-08-22T06:44:53Z
dc.date.issued2018-06-16
dc.date.submitted2018-06-15T22:00:14Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18178
dc.description.abstractHistoriker Jan de Vries har lansert en teori kalt ‘’the industrious revolution’’ som sier at økt etterspørsel etter en rekke varer i perioden før den industrielle revolusjonen var det som drev utviklingen framover til den industrielle revolusjonen. Dette skjedde ved at befolkningen ønsket å kjøpe mer, og for å ha råd til det måtte de produsere mer til salg, som vil si å bruke mer av fritiden sin på å arbeide mer. Oppgaven tar for seg saker fra Kommersekollegiet, et departement som på 1700-tallet hadde som mål å sikre økt industriutbygging i Danmark-Norge. Staten ønsket etter merkantilistiske prinsipper å være mest mulig selvforsynt, å importere minst mulig ferdige varer og eksportere mest mulig ferdige varer. For å undersøke dette har oppgaven tatt for seg søknader om å opprette fabrikker, stilet til Kommersekollegiet. Har entreprenørene som søkte om å opprette fabrikker en bevissthet rundt at det er en økende etterspørsel etter varer, noe som kan underbygge de Vries teori? Det konkluderes med at det var et voksende marked og en tro på at de innenlandske fabrikkene kunne lage gode produkter som kunne møte den internasjonale konkurransen. Det er lite direkte opplysninger om at entreprenørene var bevisst en økende etterspørsel, men de var bevisst et stort marked og hadde tro på seg selv som produsenter.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleFlittige fabrikkentreprenører: en industriøs revolusjon i Danmark-Norge på 1700-talleteng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-15T22:00:14Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeHistorie mastergradsoppgave
dc.description.localcodeMAHF-HIS
dc.description.localcodeHIS350
dc.subject.nus713107eng
fs.subjectcodeHIS350
fs.unitcode11-22-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel