Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSchei, Amanda
dc.date.accessioned2018-08-28T09:03:01Z
dc.date.available2018-08-28T09:03:01Z
dc.date.issued2018-06-30
dc.date.submitted2018-06-29T22:00:02Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18284
dc.description.abstractEnkelte svært syke mennesker ønsker hjelp til å dø. I land det er naturlig for Norge å sammenligne seg med, som Nederland, Belgia og Canada, er ulike former for dødshjelp legalisert. I denne oppgaven diskuterer jeg om frivillig, aktiv eutanasi er moralsk tillatelig og om Norge burde legalisere det. I Norge har det aldri vært en stor offentlig debatt om dette, og forsøk på å vekke en slik debatt har blitt møtt av stor enighet om at eutanasi fortsatt skal være forbudt. Utviklingen av medisinske behandlingsmuligheter og teknologi innebærer imidlertid at betingelsene for liv og død er endret, og det synes derfor rimelig å ta tidligere tiders moralske intuisjoner opp til ny vurdering. I oppgaven presenterer og drøfter jeg en rekke filosofiske og politiske argumenter som ofte fremføres mot eutanasi: verdighetsargumenter, at palliativ behandling er et godt nok alternativ til eutanasi, at det er verre å drepe enn å la dø, at eutanasi strider mot legens etiske mandat, skråplanseffekten, at eutanasi som legalt alternativ kan gjøre at pasienten føler seg som en byrde og diskrimineringsargumentet. Mot dette vurderer jeg argumenter knyttet til retten til selvbestemmelse og individets frihet til selv å avgjøre om livet er verdt å leve, og går gjennom erfaringer fra land som har legalisert eutanasi, først og fremst Nederland og Belgia. Jeg konkluderer med at eutanasi er moralsk tillatelig og bør legaliseres i Norge.en_US
dc.description.abstractSome very ill people sometimes seek assistance to die. Different types of assisted dying is legalized in countries it is natural for Norway to compare itself to, like The Netherlands, Belgium and Canada. In this thesis I discuss whether voluntary, active euthanasia is morally acceptable and whether Norway should legalize it. There has not been a comprehensive debate about this in Norway, and attempts at creating such a debate have failed because there seems to be an agreement that euthanasia should continue to be illegal. The development of medical treatment possibilities and technology, however, entails that the conditions concerning life and death have changed, and it seems reasonable therefore to take the moral intuitions of earlier times up to consideration. In this thesis I present and discuss a range of philosophical and political arguments that are often presented against the case for euthanasia: dignity based arguments, the argument that palliative care is an adequate alternative to euthanasia, the argument that killing is worse than letting die, the argument that euthanasia is not in line with the mandate of a doctor, the slippery slope argument, the argument that euthanasia as an alternative can make some patients feel like a burden to society, and the discrimination argument. Against this I consider arguments connected to autonomy, and the freedom of the individual to decide for himself whether his life is worth living or not, and I present the experiences with legalization in the Netherlands and Belgium. I conclude that euthanasia is morally acceptable and should be legalized in Norway.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleBør eutanasi legaliseres i Norge? Should Euthanasia be legalized in Norway?eng
dc.title.alternativeShould Euthanasia be Legalized in Norway?eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-29T22:00:02Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeFilosofi mastergradsoppgave
dc.description.localcodeMAHF-FILO
dc.description.localcodeFILO350
dc.subject.nus713505eng
fs.subjectcodeFILO350
fs.unitcode11-62-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel