Show simple item record

dc.contributor.authorSalte, Luise
dc.date.accessioned2018-10-10T10:16:08Z
dc.date.available2018-10-10T10:16:08Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.date.submitted2018-06-19T22:00:10Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/18636
dc.description.abstractDet muslimske hodeplagget ”hijab” viser seg å være utgangspunkt for diskusjon om komplekse problemstillinger. Det har fått symbolisere ulike tilhørigheter, meninger og tilstander, og forskjeller mellom vestlige majoriteter og muslimske minoriteter. Hvordan hijabdebatter fremstod i norsk offentlighet i 2017, er denne studiens hovedanliggende. Den tar også for seg hvordan ulike perspektiver på behandling av mangfold kan vise seg å komme til uttrykk i samtaler om hijab. Dette gjøres ved en overordnet fremstilling av generelle tendenser ved et utvalgt materiale fra to ledende aviser (Aftenposten og Dagbladet), og ved en mer inngående analyse av tre tekster. Med læren om topoi som et retorisk verktøy, viser studiens funn hvordan ”hijaben” kan bli plassert på vidt ulike ”slagmarker” for diskusjon. Minoritetskvinners deltakelse og representasjon i den norske offentligheten viser seg å være særlige tema når man diskuterte hijab i 2017. Flere uttrykket begeistring for det de anså som et vendepunkt, og en helt ny tilstand i offentligheten, for minoriteten. En (re)forhandling av muslimske kvinners offerrolle viser seg også å være dominerende i materialet. Minoritetskvinner deltok i tillegg på lik linje som majoriteten i debattene. Som følge av dette påpeker studien hvordan en slik deltakelse har demokratisk verdi både fra et minoritetsperspektiv og for fellesskapets samhold. I tillegg viser studiens funn at minoritetsmenn hadde en marginal stemme i debatten, i sammenligning med minoritetskvinnen og majoriteten.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectoffentligheteng
dc.subjectkommunitarismeeng
dc.subjectfellesskapeng
dc.subjecthijabeng
dc.subjectcitizenshipeng
dc.subjectlibertarianismeng
dc.subjectsamfunnskohesjoneng
dc.subjectislameng
dc.subjectindividualismeeng
dc.subjectmangfoldsperspektivereng
dc.subjectmotoffentlighetereng
dc.subjectmultikulturalismeeng
dc.subjectmedborgerskapeng
dc.subjectmuslimeng
dc.subjecttopikkeng
dc.subjectrepresentasjoneng
dc.subjectliberalismeeng
dc.subjecthodeplaggeng
dc.subjectsamfunnsborgerskapeng
dc.subjectinnvandringeng
dc.subjecttoposeng
dc.subjecttopoieng
dc.subjectdebatteng
dc.subjectmangfoldeng
dc.subjectetno-kulturell-nasjonalismeeng
dc.titleHijaben og "oss". En analyse av argumentasjon og mangfoldsperspektiver i et utvalg av norske hijabdebattereng
dc.title.alternativeThe hijab and "us" - An analysis of argumentation and citizenship perspectives in Norwegian hijab debateseng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2018-06-19T22:00:10Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.degreeMasteroppgave i medievitenskap
dc.description.localcodeMEVI350
dc.description.localcodeMASV-MEVI
dc.subject.nus735116eng
fs.subjectcodeMEVI350
fs.unitcode15-17-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record