Show simple item record

dc.contributor.authorNguyen, Rosini van Thoen_US
dc.date.accessioned2018-10-29T10:18:57Z
dc.date.available2018-10-29T10:18:57Z
dc.date.issued2018-08-31
dc.date.submitted2018-08-30T22:00:11Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18679
dc.description.abstractI Norge gir lakselusen ( Lepeophtheirus salmonis) alene tap på flere hundre millioner kroner hvert år for lakseoppdretterne på grunn av dødelighet, tap av tilvekst, samt nedgradering av kvalitet og utgifter til behandling og arbeid. Og vi opplever et økende resistensproblem med lakselusa. Legemiddelresistens har ført til at bruk av mekanisk avlusning er femdoblet på ett år, og man er bekymret for fiskevelferden (1). Dagens avlusningsmetoder er rettet mot de fastsittende lustadiene samt internsmitten i opprettsanlegg, derfor bør behandling av de frittlevende stadiene av lakselus undersøkes. Undersøkelser viser at brentkalk kan være et miljøvennlig alternativ til dagens behandlingsalternativer uten negative virkninger på non target organismer Seacalx har i sitt innledende arbeid utført dose-eksponeringstid-respons assay av partikulært brentkalk på frittlevende lusestadier. Reaktivitet (T60 verdien) og partikkelstørrelsen antas å være viktige parametre for brentkalkens effekt. Med bakgrunn i dette, er målet for denne oppgaven å undersøke om virkningen av brentkalk har en sammenheng med partikkelstørrelsen reaktiviteten, T60. Eksponeringstid og dose benyttet i denne undersøkelsen er valgt på grunnlag av tidligere dose-eksponeringstid-respons assay. Kornstørrelsesfordeling blir bestemt for at 3 ulike partikkelgrupper brukes videre til in-vitro forsøk. Resultatet viser at alle de fire undersøkte kvalitetene av brentkalk er innenfor grenseverdien med hensyn til partikkelfordeling definert i Seacalx spesifikasjonen for legemiddel (vedlegg 1). Undersøkelser i denne oppgaven viser at effekten av brentkalk på frittlevende stadier av lakselus reduseres med økende partikkelstørrelse. Den minste partikkelstørrelsen (mindre enn 0.15 mm) gir tilnærmet 100 % mortalitet, mot 80 % for den største partikkelstørrelsen. Dette indikerer at partikkelstørrelsene påvirker effekten av brentkalk på de tre frittlevende stadiene av lakselus. Ulike reaktiviteter, derimot påvirker ikke brentkalk effekt på stadiene av lakselusen.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectLakseluseng
dc.subjectBrentkalkeng
dc.subjectT60eng
dc.subjectReaktiviteteng
dc.subjectBioassayeng
dc.subjectCaOeng
dc.subjectPartikkelstørrelseeng
dc.subjectFarmasieng
dc.subject.meshCerniltoneng
dc.subject.meshLimeeng
dc.subject.meshCopepodaeng
dc.titleEn undersøkelse av brentkalks effekt på frittlevende stadier av lakselus, og om virkningen har en sammenheng med partikkelstørrelse og reaktivitet, T60en_US
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-30T22:00:11Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i Farmasi
dc.description.localcodeFARM399/05H
dc.description.localcodeMATF-FARM
dc.subject.nus737101eng
fs.subjectcodeFARM399/05H
fs.unitcode13-25-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record