Show simple item record

dc.contributor.authorBorgersrud, Anders Simensen
dc.date.accessioned2018-12-19T09:01:33Z
dc.date.issued2018-06-23
dc.date.submitted2018-06-22T22:00:06Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18798
dc.descriptionPostponed access: the file will be accessible after 2019-06-01en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker sammenhengen mellom frafall i videregående opplæring og anmeldte lovbrudd. Deskriptivt statistikk viser til at både frafallsraten og anmeldte lovbrudd har vært avtagende trender de siste årene. Samtidig har innsatte i norske fengsler et lavere utdan- ningsnivået enn den generelle befolkningen. Dette gir grunn til å tro at frafallsraten i videre- gående opplæring kan ha en sammenheng med kriminalitetsnivået. Jeg benytter en fast effekt modell til å undersøke problemstillingen. Resultatene fra estimeringen viser at det ikke er en sammenheng mellom frafallsraten og kriminalitetsnivået på kommunalt nivå. Siden tidligere forskning på individdata finner en negativ effekt av utdanningsnivå på kriminalitet, så kan mine funn tyde på at denne effekten på individnivå ikke gjenspeiles i en generell reduksjon i kriminalitetsnivået grunnet generelle likevektseffekter som motvirker effekten på individnivå. Imidlertid må det nevnes at resultatene i oppgaven ikke nødvendigvis gjenspeiler den kausale sammenhengen mellom frafallsraten og kriminalitetsnivået, da frafallsraten av ulike årsaker må sees på som en endogen variabel i modellen. I tillegg kan den manglende sammenhengen potensielt skyldes støy og målefeil i datasettet.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleBidrar høyere frafallsrater i videregående opplæring til mer kriminalitet?eng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2018-06-22T22:00:06Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.degreeMasteroppgave i samfunnsøkonomi
dc.description.localcodeECON391
dc.subject.nus734103eng
fs.subjectcodeECON391
fs.unitcode15-15-0
dc.date.embargoenddate2019-06-01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record