Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSlettevold, Kathrineeng
dc.date.accessioned2006-09-27T06:41:03Z
dc.date.available2006-09-27T06:41:03Z
dc.date.issued2006eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/1879
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg hvordan bruken av elektroniske kommunikasjonsverktøy i læringsplattformen Classfronter utgjør et elektronisk sosialt nettverk i en videregående grunnskoleklasse. Oppgaven beskriver strukturen til dette nettverket i forhold til egenskapene til aktørene, (elevene og lærerne), relasjonene mellom aktørene og den strukturelle oppbygningen av klassen. Denne oppgaven tar ikke for seg hvordan effekten av den sosiale samhandlingen påvirker læring eller hvorvidt læringsplattformer i skolen er bra eller ikke. Oppgaven presenterer nåværende teori og tidligere forskning som anvendes på undersøkelsen. En kvantitativ metode med innsamling av data fra elevene i klassen og en kvalitativ metode med innsamling av data fra lærerne utgjør datagrunnlaget for oppgaven. De kvantitative dataene er benyttet som grunnlag for en kvalitativ analyse av strukturene i det sosiale nettverket. Den kvalitative undersøkelsen av lærerne er brukt som et supplement til den kvantitative undersøkelsen for å beskrive interaksjonsmønstrene til lærerne i nettverket. Et av de mest spennende funnene er at det er en elev og ikke en lærer som har faglig kontakt med flest elever i det elektroniske sosiale nettverket. En videre forskning kan blant annet se nærmere på om nye teknologi medfører at elevene utveksler mer faglig informasjon seg i mellom.no_NO
dc.format.extent1139206 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleDet sosiale nettverket i en læringsplattform. En sosial nettverksanalyse av kommunikasjonen i Classfronter mellom elever og lærere i en videregående klassenob
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310nob
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320nob


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel