Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNordmo, Mads
dc.contributor.authorNorman, Elisabeth
dc.date.accessioned2019-04-23T13:23:04Z
dc.date.available2019-04-23T13:23:04Z
dc.date.issued2018
dc.PublishedNordmo M, Norman E. Spontanitet i leders tenkning gir inntrykk av moralsk motivasjon. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 2018;21(4):59-67eng
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.issn1500-6069
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/19374
dc.description.abstractNyere forskning tyder på at når vi skal finne ut hva noens egentlige motiv er, gjøres dette ofte ved at man evaluerer personens kognitive stil. Beslutninger med rot i spontane innfall tolkes gjerne som et uttrykk for genuin moralsk motivasjon, mens veloverveide og gjennomtenkte beslutninger fremstår som mer strategiske og egoistiske. Når ledere kommuniserer bedriftens tiltak for bærekraft og samfunnsansvar, vil tilhørere vurdere hvilke motiv som ser ut til å ligge bak tiltakene. Tiltak som er motivert av genuint moralsk ansvar, vurderes positivt, mens tiltak som tilsynelatende er motivert av økonomisk egennytte, vurderes nøytralt eller negativt. I denne studien undersøker vi mulige faktorer som kan fremme eller hemme inntrykket av genuin moralsk motivasjon. Vi rapporterer resultatene fra to kontrollerte eksperiment (N = 148) der en leder presenterte et tiltak for samfunnsansvar. Vi manipulerte graden av kognitiv spontanitet som lederen uttrykte i forbindelse med tiltaket. Lederen som signaliserte en delvis spontan kognitiv stil, ble oppfattet som mer åpen enn lederen som hadde tenkt grundig før hun bestemte seg for tiltakene, og med en lavere intensjon om å overtale. Dette var indirekte assosiert med større støtte til lederen og tiltakene. Det andre eksperimentet viste derimot at en leder som hevdet å ha kommet på tiltakene gjennom total kognitiv spontanitet, ble evaluert negativt. Samlet sett viser resultatene at ledere som fremstår som delvis spontant tenkende i sine beslutninger, kan oppnå enkelte fordeler.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherEconaeng
dc.titleSpontanitet i leders tenkning gir inntrykk av moralsk motivasjoneng
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.date.updated2018-10-02T12:20:40Z
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright 2018 Econaeng
dc.identifier.cristin1617240
dc.source.journalMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelse


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel