• Richard Powers’ Gain (1998): Literature and Agency in the Anthropocene 

      Akselberg, Vilde Maria Bustetun (Master thesis, 2020-12-08)
      Denne oppgaven utforsker fremstillingen av mennesket i relasjon til dets naturlige og konstruerte omgivelser i Richard Powers' roman Gain (1998). Romanen leses i lys av periodens fremvoksende miljøbevegelse og settes i ...