• Hva tenker dere om de dere karbongreiene? 

      Amofah, Eivind Adams (Master thesis, 2023-06-01)
      Formålet med denne masteroppgaven har vært å få innsikt i samtaler mellom elever, og elever og lærer i gruppe og plenumssituasjoner i et utforskende opplegg med bålbrenning. Datamaterialet som danner grunnlaget for analysen, ...