• Kva rolle spelar usikkerheit i faglege dialogar? 

      Ehamparam, Alexander Archunan Osland (Master thesis, 2023-06-02)
      Formålet med denne masteroppgåva har vore å få eit innblikk i når og korleis usikkerheit kjem til uttrykk, både i dialogar mellom elevar og i dialogar mellom elevar og lærar. Datamaterialet som utgjer grunnlaget for analysen ...