• Instagram, influencere og intimitet: Å «være seg selv» på Instagram 

      Averlid, Constance Louise (Master thesis, 2022-05-31)
      Med bakgrunn i sosiale mediers fremtredende rolle i samfunnet, retter denne oppgaven søkelyset på hvordan influencere skaper intimitet på Instagram. Digital kommunikasjon er i konstant bevegelse som medfører endringer i ...