• Trender i digital nyhetslesning 

      Bendiksvoll, Kaja Hustad (Master thesis, 2023-06-02)
      Denne masteroppgaven er skrevet som en avslutning for masterstudiet innen medie- og interaksjonsdesign ved Universitetet i Bergen. Oppgaven er basert på et samarbeid med Bergens Tidende (BT). Målet med prosjektet har vært ...