• Underholdning eller Propaganda? En analyse av film som myk makt. 

      Brandtzæg, Sander Røkkum (Master thesis, 2022-12-01)
      Oppgavens ambisjon er å undersøke/belyse hvordan stormakter bruker underholdningsfilm som et politisk verktøy for myk makt og geopolitiske ambisjoner. Jeg har tatt utgangspunkt i tre av verdens største stormakter, USA, ...