• Barn som representasjoner av krisesituasjoner 

      Abbedissen, Henriette (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven utforsker hvordan barn som ofre for krisesituasjoner fremstilles i et utvalg av norske nettaviser, og hvilket retorisk potensial fotografiene av dem kan ha. Det er både den visuelle og tekstuelle fremstillingen ...