• Nyhetenes rolle i klimadebatten 

      Franck, May-Helene Gram (Master thesis, 2021-06-15)
      Denne studien undersøker samspillet mellom nyhetsbruk og syn på klimaendringer. Medias rolle når det kommer til klimadebatten er gjenstand for stor interesse, og har utviklet seg til et stort og spennende forskningsfelt. ...