• Årsaker til at eldre er underrepresentert i folkevalgte organer 

      Frilseth, Eyvind (Master thesis, 2020-08-04)
      Antall eldre i Norge øker hvert år og eldre utgjør en stadig økende andel av befolkningen. Stadig flere lever lenger og har bedre helse enn tidligere generasjoner. Eldre har tilsynelatende aldri hatt bedre forutsetninger ...